Skierowania do lekarzy specjalistów

Ambulatoryjne Świadczenia specjalistyczne są udzielane na podstawie skierowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Pacjent ma prawo wybrać specjalistę spośród wszystkich mających podpisaną umowę z NFZ.

Skierowanie nie jest wymagane do:

  • ginekologa i położnika
  • stomatologa
  • onkologa
  • psychiatry

Nie jest również wymagane od osób:

  • chorych na gruźlicę
  • zakażonych wirusem HIV
  • inwalidów wojennych i osób represjonowanych
  • uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie leczenia odwykowego

Skierowanie potrzebne jest również do szpitala (od lekarza POZ lub specjalisty), wyjąwszy nagłe przypadki.