SZKOLENIA DLA LEKARZY

Zorganizowano 1 kurs doskonalący dla lekarzy POZ "Wczesne wykrywanie nowotworów skóry"

Termin kursu: 27 czerwca 2017 r.

Miejsce realizacji: Klinika Dermatologii Szpital MSWiA, ul. Wołoska, Warszawa

Prezentacja informacji nt kursów POZ

Kontakt:

zgloszenia@kursydlalekarzy.edu.pl

tel. 507 891 628 

Wkrótce zamieszczone zostaną informacje nt pozostałych kursów:

"Podstawy badania ortopedycznego - geriatrycznego" - planowane 2 kursy w 2017 r. i 2 kursy w 2018 r.

"Warsztaty EKG" - planowane 4 kursy w 2017 r. i 4 kursy w 2018 r.

"Warsztaty spirometrii"  -  planowane 2 kursy w 2017 r. i 2 kursy w 2018 r.

 "Wczesne wykrywanie nowotworów skóry" - - planowane 2 kursy w 2017 r. i 2 kursy w 2018 r.

 

Aby zostać uczestnikiem kursu prosimy przesłać :

1) na adres: zgloszenia@kursydlalekarzy.edu.pl - w formie elektronicznej:

 „Zgłoszenie uczestnictwa w kursach doskonalących dla lekarzy POZ” (dokument 1 B/z 5)

2) na adres: Przychodnia Lekarska Orlik Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa z dopiskiem „POZ Kurs UE”

podpisane dokumenty rejestrujące udział w projekcie:

A) „Oświadczenie uczestnika projektu” (dokument 2 z 5)

B) „Dane uczestnika projektu otrzymującego wsparcie” (dokument 3 z 5)

C) „Zaświadczenia o zatrudnieniu” (dokument 4 z 5)

D) 2 egzemplarze podpisanej „Umowy uczestnictwa w projekcie” (dokument 5 z 5)

Formalny status Uczestnika nabywa się po złożeniu w formie papierowej wymaganych dokumentów i po podpisaniu „Umowy udziału w projekcie”.

Regulamin udziału w projekcie

 

Uczestnicy kursu, którzy uzyskali zaliczenie mogą otrzymać dodatkowe wsparcie na zasadach opisanych w „Regulaminie dofinansowania”

Dofinansowanie obejmuje koszty:

  • podróży do 200 zł
  • noclegu do 200 zł 
  • Aby uzyskać dofinansowanie należy przesłać wypełniony załącznik wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki, zgodnie z "Regulaminem dofinansowania"

 

Informacje o projekcie: Rozwój kompetencji i kwalifikacji lekarzy poprzez udział w bezpłatnych, nowoczesnych kursach doskonalących ( pobierz pdf )Aktualnie prowadzone postępowania na wyłonienie wykonawców/dostawców usług w projekcie:


Wyłonienie kierowników naukowych kursów doskonalących dla lekarzy POZ pełniących równocześnie obowiązki członków komisji egzaminacyjnej w trybie zapytania ofertowego - link do postępowania: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1032394


Wyłonienie wykonawcy: sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla uczestników kursów realizowanych w projekcie „Rozwój kompetencji i kwalifikacji lekarzy poprzez udział w bezpłatnych, nowoczesnych kursach doskonalących” w trybie zapytania ofertowego - link do postępowania: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1035729


Wyłonienie dostawcy systemu szkoleniowego obejmującego licencję na oprogramowanie szkoleniowe wraz z dedykowanym serwerem, routerem oraz innym oprogramowaniem i sprzętem IT niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania systemu w trybie zapytania ofertowego - link do postępowania: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1035722


Wyłonienie wykładowców na kursach doskonalących dla lekarzy POZ pt. „Wczesne wykrywanie nowotworów skóry” odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w formie wykładów lub ćwiczeń, zgodnie ze wskazaniami ramowego programu kursu - link do postępowania: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1036847


Wyłonienie wykładowców na kursach doskonalących dla lekarzy z zakresu diagnostyki histopatologicznej pt. „Aktualne wytyczne w diagnostyce histopatologicznej związanej z przeszczepioną nerką oraz przeszczepioną wątrobą” odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie ze wskazaniami ramowego programu kursu. - link do postępowania: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1036856


Wyłonienie wykładowców na kursach doskonalących dla lekarzy z zakresu diagnostyki histopatologicznej pt. „Aktualne wytyczne w diagnostyce nowotworów okolicy głowy i szyi” odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie ze wskazaniami ramowego programu kursu. - link do postępowania: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1036848


Uwaga- dn. 14.06.2017 r.zmiana wymagań dotyczących dostawy dermatoskopów : wymagana wyłącznie 1 płytka  ze skalą - bylo: 2 płytki, jedna ze skalą, druga bez skali.

Zapytanie ws dostawy dermatoskopów 

W wyniku rozezeznania cen rynkowych i dostepności na rynku dokonano zakupu 20 sztuk dermatoskopów przez portal zakupowy u dostawcy: Max Eqip Ltd. , 4 Liverpool Road, Leyton, London E10, 6 DN 


Ponowne postępowanie na wyłonienie wykonawcy: sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla uczestników kursów realizowanych w projekcie „Rozwój kompetencji i kwalifikacji lekarzy poprzez udział w bezpłatnych, nowoczesnych kursach doskonalących” w trybie zapytania ofertowego - link do postępowania: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1037534


Zapytanie ofertowe ws  dostawy tabletów do celów szkoleniowych dla uczestników kursów doskonalących realizowanych w ramach projektu  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Rozwój kompetencji i kwalifikacji lekarzy poprzez udział w bezpłatnych, nowoczesnych kursach doskonalących”, nr projektu: POWR.05.04.00-00-070/16 - link do postepowania: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1039481


Ponowne zapytanie ofertowe ws wyłonienia wykładowców na kursach doskonalących dla lekarzy z zakresu diagnostyki histopatologicznej pt. „Aktualne wytyczne w diagnostyce nowotworów okolicy głowy i szyi” odpowiedzialnych za przygotowanie zajęć w formie e-learningowej lub przeprowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie ze wskazaniami ramowego programu kursu. - link do postępowania: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1040064


Ponowne zapytanie ofertowe  na wyłonienie dostawcy systemu szkoleniowego obejmującego licencję na oprogramowanie szkoleniowe wraz z dedykowanym serwerem, routerem oraz innym oprogramowaniem i sprzętem IT niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania systemu

- link do postępowania: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1045806


Zapytanie ofertowe w sprawie wyłonienia wykładowców na kursach doskonalących dla lekarzy POZ pt. „Warsztaty spirometrii” odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w formie wykładów lub ćwiczeń, zgodnie ze wskazaniami ramowego programu kursu - link do postępowania: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1047876


Zapytanie ofertowe w sprawie wyłonienia wykładowców na kursach doskonalących dla lekarzy POZ pt. „Warsztaty EKG” odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie ze wskazaniami ramowego programu kursu - link do postępowania: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1047885