ZAMÓW RECEPTĘ

Terminy ważności recept zależą od okoliczności ich wystawienia i rodzaju leków.

Oto one:

  • 7 dni – recepty wystawione przez Pogotowie Ratunkowe w ramach pomocy doraźnej;
  • 7 dni – recepty zawierające chociaż jeden lek z grupy antybiotyków;
  • 14 dni – recepty dysponujące leki psychotropowe i środki odurzające;
  • 30 dni – recepty wystawione na pozostałe leki;
  • 60 dni – wystawiane na leki lub wyroby medyczne sprowadzane z zagranicy;
  • 60 dni – na preparaty immunologiczne wytwarzane dla indywidualnego pacjenta.

Bieg terminu ważności recepty rozpoczyna się zawsze w dniu następnym po jej wystawieniu.

Regulamin:
Pacjent ubiegający się o receptę musi mieć złożoną deklaracje wyboru lekarza w Przychodni Lekarskiej ORLIK.
Termin realizacja zapotrzebowania na leki wynosi 3 dni robocze.
Zamówienie na receptę można składać tylko na leki stałe, zapisane w karcie.
Dodaj kolejny lek