Anna Czarnecka

Absolwenta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, II Wydziału Lekarskiego. W latach 2013-2014 odbyła staż podyplomowy w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku. W 2015 r. rozpoczęła specjalizację z medycyny rodzinnej. Od 2018 r. jest lekarzem rezydentem medycyny rodzinnej w Przychodni Lekarskiej Orlik.