Dr n. med. Anna Nitka

Dr nauk med. Anna Nitka,  specjalista w  zakresie chorób dziecięcych Iº z pediatrii w 1987r. i II º z pediatrii w 1991r.  i  nefrologii dziecięcej 1999r.boraz  w dziedzinie  epidemiologii 2008r. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 1996r. za  pracę: ”Stan zdrowia noworodków narażonych wewnątrzmacicznie na czynne i bierne palenie tytoniu”. Prowadzi działalność  dydaktyczno-naukową od 1986 r. asystent, starszy   asystent i adiunkt w II Katedrze Pediatrii Akademii Medycznej w Warszawie, wykładowca w Liceum Pielęgniarskim i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, wykładowca w Akademii  Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku na Wydziale Pedagogicznym Studiów Dziennych, wykładowca w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w Warszawie oraz w Wyższej Szkole Pedagogiki  Resocjalizacyjnej PEDAGOGIUM i Fundacji Pedagogium w Warszawie.

Od 15 lat pracuje jako specjalista pediatra – epidemiolog w Poradni Konsultacyjnej Szczepień dla Dzieci z Grup Podwyższonego Ryzyka Warszawskiego Centrum Opieki Medycznej „Kopernik” dawniej Warszawski   Szpital dla Dzieci.

Autorka pracy na temat badań klinicznych leków stosowanych w pediatrii, autorka i współautorka publikacji naukowych z zakresu neonatologii i pediatrii, a także współautorka opracowań kroniki epidemiologicznej w Przeglądzie Epidemiologicznym w latach 2006-2008, ponadto współautorka wydanego w 2008 r. „Leksykonu definicji i określeń  epidemiologicznych” oraz współautorka  informatorów dla nauczycieli, pedagogów i rodziców: o zdrowotnych konsekwencjach nadużywania leków przez dzieci i młodzież oraz o zjawisku nadużywania sterydów przez chłopców, a także współautorka opracowania „Szczepienia ochronne obowiązkowe    i    zalecane od A do Z” wydanego przez PZWL (2012, 2015, 2019, 2021). Aktywnie uczestniczy jako wykładowca w konferencjach naukowych dotyczących promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz prowadzi wykłady i warsztaty szkoleniowe dla pielęgniarek, pediatrów i lekarzy rodzinnych w zakresie szczepień ochronnych dzieci, młodzieży i dorosłych