Dr Joanna Zambonelli

Ukończyła Warszawski Uniwersytet Medyczny w 2016 r. Jej zawodowym celem jest praca bezpośrednio z pacjentem i całościowe spojrzenie na jego zdrowie. Interesuje się szczególnie zagadnieniami dotyczącymi medycyny stylu życia oraz zdrowia psychicznego w codziennym życiu. Prowadziła także zajęcia dydaktyczne ze studentami WUM oraz warsztaty medyczne z dziećmi i młodzieżą. W zespole Orlika od maja 2019 r.