dr n. med. Piotr Boguradzki

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. W 1997 roku uzyskał tytuł specjalisty II stopnia chorób wewnętrzynych. W 1999 roku uzyskał tytuł specjalisty w zakresie hematologii, a w 2009 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym  obronił pracę doktorską uzyskując stopień naukowy doktora  nauk medycznych w zakresie medycyny. W 2014 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie: transplantologia kliniczna.