Katarzyna Gajewska

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 2013-2014 odbywała staż podyplomowy w SPSK im. prof. Orłowskiego w Warszawie. W roku 2018 ukończyła kurs „Problemy w laktacji” w CNoL. Interesuje się szczególnie opieką nad pacjentkami w okresie ciąży i połogu oraz doświadczających trudności w karmieniu piersią. Aktualnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z medycyny rodzinnej.