Prof. Kazimierz Szopiński

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej, specjalista medycyny nuklearnej. Profesor doktor habilitowany nauk medycznych. Kierownik Zakładu Radiologii Stomatologicznej i  Szczękowo – Twarzowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w ultrasonografii narządu ruchu. Dyplom Uniwersytetu Montpellier – Nimes we Francji w dziedzinie ultrasonografii klinicznej.