Kontakt

Kontakt

Masz pytania, potrzebujesz pomocy, informacji? Napisz lub zadzwoń.

Przychodnia

Poniedziałek – Czwartek

7.30 – 19.00

Piątek

7.30 – 18.00

rejestracja@przychodnia-orlik.pl

reumatologia@przychodnia-orlik.pl

ul. Ostrobramska 101
04-041, Warszawa 

Telefon: 22 506 54 84

Centrum Medycyny Żywienia i Stylu Życia

Telefon: 505-124-243

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przychodnia Lekarska ORLIK Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101, 04 – 041 Warszawa, reprezentowana przez Annę Boguradzką. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Andrzej Peńsko, Tel. +48668906046. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesów Przychodni, na podstawie art. 6 i 9 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, a w wypadku braku takowych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumencie Przychodni: „Retencja danych osobowych”. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, wyrażenia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu tych danych osobowych, prawo do usunięcia danych (o ile ma to zastosowanie) oraz prawo do przenoszenia danych.Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym w wypadku udzielenia Pani/Pana świadczeń medycznych przez Przychodnię lub zawarcia z Panią/Panem umowy. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych Przychodni Lekarskiej ORLIK Sp. z o.o.....
Czytaj więcej

Click here to change this text

Click here to change this text