Kontakt

Kontakt

Masz pytania, potrzebujesz pomocy, informacji? Napisz lub zadzwoń.

Przychodnia

Poniedziałek -Piątek: 7.30-18.00

Punkt pobrań

Poniedziałek – piątek

7.30 – 10:00

Warszawa

ul. Ostrobramska 101, 04-041

ul. Motorowa 6, 04-035

ul. Motorowa 8, 04-035

Telefon: 22 506 54 84

Numer konta bankowego:
69 1500 1878 1218 7006 3659 0000

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przychodnia Lekarska ORLIK Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101, 04 – 041 Warszawa, reprezentowana przez Annę Boguradzką. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Andrzej Peńsko, Tel. +48668906046. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczeń medycznych, na podstawie art. 9 punkt 2h rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 06 listopada 2008 o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, wyrażenia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udzielenia Pani/Panu świadczeń medycznych przez Przychodnię. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzane podmiotom współpracującym z Przychodnią Lekarską ORLIK podczas realizacji świadczeń zdrowotnych. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych obsługi pacjenta. Przychodnia Lekarska ORLIK nie stosuje metod zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.