OGŁOSZENIA

 

Szanowni Państwo

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem, w trosce o zdrowie pacjentów  i personelu Przychodni Lekarskiej ORLIK, z dniem 16.03.2020 Kierownictwo Przychodni podjęło decyzję o zmianie trybu realizacji świadczeń medycznych w Przychodni Lekarskiej ORLIK.

Nie będą realizowane świadczenia medyczne w zakresie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz badania diagnostyczne.

Znacznemu ograniczeniu ulegają badania laboratoryjne, których wykonywanie zostaje ograniczone wyłącznie do wypadków pilnych, zleconych przez lekarzy Przychodni Lekarskiej ORLIK.

ZMIANIE ULEGA TRYB ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ.

Nie będą realizowane do odwołania szczepienia ochronne, badania bilansowe dzieci, badania laboratoryjne.

Potrzebę wizyt domowych proszę zgłaszać wyłącznie telefonicznie.

BARDZO PROSIMY O NIEZGŁASZANIE SIĘ DO PRZYCHODNI. W każdej sprawie proszę nawiązywać kontakt telefoniczny, podczas którego otrzymacie Państwo wszelkie niezbędne informacje  a także będziecie Państwo mogli załatwić większość spraw.  Proszę ograniczyć w najbliższym czasie korzystanie z usług Przychodni do sytuacji absolutnie tego wymagających.

Wszyscy pacjenci zgłaszający się do Przychodni, od dnia 16.03.2020, podlegać będą przed wejściem na teren Przychodni wstępnej kwalifikacji prowadzonej przez personel medyczny (rejestratorka i lekarz lub pielęgniarka).

Każdy pacjent zostanie zobowiązany do wypełnienia ankiety kwalifikacyjnej, zostanie poddany procedurze pomiaru temperatury ciała, a następnie zostanie poinformowany o zaleconym postępowaniu.

Wizyty w Przychodni zostaną ograniczone do wyłącznie koniecznych przypadków.

Zapewniamy, że żaden z pacjentów Przychodni Lekarskiej ORLIK nie zostanie pozostawiony bez opieki.

Prosimy o wyrozumiałość i ścisłe stosowanie się do procedur wdrożonych przez personel fachowy Przychodni. Tylko wspólne działania pozwolą nam zapewnić Państwu optymalną opiekę medyczną w tym trudnym dla wszystkich czasie oraz ograniczą zakres epidemii koronawirusa.

Pacjentów, którzy zostaną zakwalifikowani do wizyty w Przychodni, prosimy o ścisłe stosowanie się do poleceń lekarzy i pielęgniarek. Prosimy, aby dzieciom zakwalifikowanym do wizyty w Przychodni towarzyszył wyłącznie jeden opiekun. Opiekun także zostanie poddany wstępnej kwalifikacji czyli będzie musiał wypełnić ankietę i poddać się pomiarowi temperatury.

Tylko stosowanie zasad ścisłego nadzoru sanitarnego ustrzeże Państwa i personel Przychodni przed zarażeniem koronawirusem, pozwoli Państwu zachować zdrowie a nam kontynuować opiekę nad Państwem.

 

Warszawa, dnia 14.03.2020

 

Dyrektor Przychodni Lekarskiej ORLIK

Anna Boguradzka

 

 

W KTÓREJ PLACÓWCE, JAKI LEKARZ
OSTROBRAMSKA MOTOROWA 6
dr Janusz Krupa dr Anna Boguradzka
dr Iwona Tomala dr Dorota Rzewuska
dr Paulina Mac dr Adam Ptasiński
dr Małgorzata Sieńko dr Jolanta Zajbt
dr Karol Szymczak dr Urszula Wiśniewska
dr Radosław Sadowski dr Beata Markuszewska
dr Małgorzata Borkowska
Skontaktuj się z nami:

Odwiedź nas
Warszawaul. Ostrobramska 101ul. Motorowa 6

Poradnia czynnaPoniedziałek – Piątek7.30 – 18.00

Punkt pobrań czynnyPoniedziałek – Piątek7.30 – 10.00

Dzieci przyjmujemy od 09.30

Rejestracja on-line

Rejestracja on-line

Informujemy, że w trosce o Państwa bezpieczeństwo, teren Przychodni w miejscach ogólnie dostępnych jest objęty monitoringiem wizyjnym.

Inne usługi

Zamów receptę online. Bez wychodzenia z domu.

Zajęcia dla przyszłych matek w ramach ramach „Edukacji Przedporodowej” finansowanej przez NFZ.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Przychodnia Lekarska ORLIK Sp. z o. o. prowadzi bezpłatne kursy dla lekarzy współfinansowane ze środków unijnych w zakresie POZ i diagnostyki histopatologicznej oraz posiada akredytację na szkolenia przyszłych specjalistów w dziedzinie medycyny rodzinnej i jest jednostką akademicką CMKP.

Partnerzy

Fizjopunkt
Miasto Stołeczne Warszawa
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Certyfikat