dr Dorota Rzewuska

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie: Warszawski Uniwersytet Medyczny), uzyskała dyplom lekarza medycyny w 1995 r.; odbyła staż podyplomowy w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie (1995-1996 r.).
W listopadzie 1996 r rozpoczęła trzyletni program specjalizacyjny z zakresu medycyny rodzinnej (Szpital im. Prof. Orłowskiego w Warszawie) zakończony uzyskaniem dyplomu specjalisty medycyny rodzinnej w kwietniu 2000 r.. W latach 2000-2011 zatrudniona na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego, a w latach 2011-2013 na stanowisku wykładowcy w Ośrodku Kształcenia Lekarzy Rodzinnych CMKP. Od kwietnia 1999 r. pracuje jako lekarz rodzinny w Przychodni Lekarskiej ORLIK w Warszawie.