dr Jolanta Zajbt

Absolwentka Akademii Medycznej w Krakowie. Specjalista II° w zakresie chorób dziecięcych.