dr n. med. Adam Ptasiński

W 1994r. ukończyłem Warszawską Akademię Medyczną (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). W 1999 uzyskałem specjalizację z medycyny rodzinnej, a w 2009 obroniłem na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym pracę doktorską („Oznaczanie interleukiny 6, czynnika martwicy nowotworów(TNF-) oraz białka ostrej fazy u pacjentów z cukrzycą w warunkach praktyki lekarza rodzinnego”), w której poza częściąstrictemedyczną badałem i opisywałem też subiektywną ocenę jakości życia chorych z cukrzycą.

Poza codzienną pracą w charakterze lekarza rodzinnego jestem wykładowcą w Studium Medycyny Rodzinnej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – uczelni kształcącej lekarzy do uzyskania specjalizacji. Prowadzę seminaria nt. koncepcji i misji medycyny rodzinnej, jakości opieki,evidence based medicine(zasadach medycyny opartej na potwierdzonych danych), stanów zagrożenia życia, szczepień i geriatrii – wszystko to w kontekście i realiach medycyny rodzinnej. W latach 2005-2006 równolegle pracowałem jako lekarz (General Practitioner) w hrabstwie Suffolk w Anglii.

Medycynę Rodzinną postrzegam jako królową nauk medycznych wymagającą wyjątkowo otwartego podejścia do człowieka, który w danej chwili staje się pacjentem, i w której leczy się zarówno lekiem jak i słowem. Według tej koncepcji rolą lekarza rodzinnego jest także koordynacja całego procesu związanego z odzyskaniem/utrzymaniem zdrowia.

Poza pracą jestem mężem, ojcem trzech synów i lubię czytać książkę bujając się w hamaku w ciepły letni dzień.