Dr Ewa Czerwińska

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie (dyplom z wyróżnieniem). Przez całe życie zawodowe związana ze Szpitalem im. Prof. W. Orłowskiego w Warszawie (początkowo Oddział Chorób Wewnętrznych, następnie Klinika Medycyny Rodzinnej, Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Kości – ponad 30-letnie doświadczenie w opiece medycznej nad hospitalizowanymi pacjentami) oraz Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (jako asystent, starszy wykładowca, adiunkt – wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wykładów dla lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych, medycynie rodzinnej, ortopedii).
Uzyskała specjalizację z chorób wewnętrznych I i II stopnia, specjalizację z endokrynologii oraz specjalizację z medycyny rodzinnej a także stopień naukowy doktora nauk medycznych za pracę „Wpływ operacji bariatrycznej na homeostazę wapnia, biochemiczne markery obrotu kostnego i masę kostną u osób z otyłością olbrzymią”.
Posiada prawie 20-letnie doświadczenie w pracy ambulatoryjnej jako endokrynolog w niepublicznej służbie zdrowia (szczególne zainteresowanie: choroby tarczycy) oraz 10-letnie w pracy w poradni osteoporozy.
Jest autorką wielu materiałów dydaktycznych dla lekarzy chorób wewnętrznych i lekarzy rodzinnych z zakresu chorób tarczycy i nadciśnienia tętniczego, tłumaczką podręczników medycznych z języka angielskiego. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach z zakresu endokrynologii oraz w kilku światowych i europejskich kongresach medycznych, biorąc udział w sesjach plakatowych, a na Światowym Kongresie Otyłości w Sydney przedstawiała wyniki swojej pracy naukowej w sesji prezentacji ustnych. Odbyła 6-miesięczny staż w medycznych ośrodkach akademickich w Danii oraz wyjazdy szkoleniowe do Holandii, Anglii, Hiszpanii. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Zna biegle język angielski.