Dr Radosław Sadowski

Ukończył I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2018 roku rozpoczął szkolenie specjalizacyjne z medycyny rodzinnej. W pracy stara się kierować dowodami naukowymi najwyższej jakości. Prywatnie jest mężem i ojcem dwóch synów. Nieliczne wolne chwile spędza doskonaląc technikę parzenia kawy.