Katarzyna Szkudłapska

Ukończyła psychologię w  Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Absolwentka podyplomowego, 4-letniego studium psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w oddziale dziennym Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie, w oddziale ogólnopsychiatrycznym Szpitala Wolskiego w Warszawie oraz na dwóch oddziałach Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.  Zajmuje się psychoterapią indywidualną w nurcie psychodynamicznym. Pracuje pod superwizją certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pani Katarzyna oferuje konsultacje osobom w stanach depresyjnych, z zaburzeniami lękowymi, problemami z obszaru psychosomatyki i w kryzysie życiowym. Zajmuje się też kobietami w okresie okołoporodowym (kobiety w ciąży i na wczesnym etapie macierzyństwa). Prowadzi psychoedukacyjne konsultacje dla rodziców.