Mikołaj Achremczyk

Lekarz rezydent w trakcie 5 roku specjalizacji z psychiatrii dorosłych. Na co dzień pracuje w otwartym, całodobowym oddziale
diagnostyczno-terapeutycznym dla zaburzeń depresyjnych, lękowych i zaburzeń snu IPiN. Dodatkowo przez 3 lata odbywał staż specjalizacyjny w zakresie chorób wewnętrznych na oddziale hematologii i onkologii szpitala na Banacha. Oferuje pomoc konsultacyjną i farmakologiczną w zakresie leczenia zaburzeń oraz chorób psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń adaptacyjnych, lękowych i nastroju.