Prof. Stanisław Pomianowski

 • Profesor nauk medycznych od 2009
 • 1978  Akademia Medyczna, Warszawa
 • UZYSKANE SPECJALIZACJE (rodzaj i stopień): chirurgia ogólna I°, 1981 r
 • specjalista chirurg – ortopeda – traumatolog II°, 1987r
 • dr n. med. – doktorat, 1994r
 • dr hab. n. med. – habilitacja, 2003 r
 • Prof. Nadzwyczajny CMKP – 2006 r
 • Prof. n. med. 2009 r
 • Od dnia 1.10.2006 i nadal – Kierownik Kliniki Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii CMKP, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy, ul. Konarskiego 13, Otwock.

Leczeniu operacyjnym stawu łokciowego:

 • przykurcze i skostnienia
 • łokieć tenisisty i golfisty
 • uwolnienia nerwów okolicy stawu łokciowego
 • niestabilności stawu łokciowego
 • endoprotezoplastyka głowy kości promieniowej