Kurs z zakresu diagnostyki klinicznej i histopatologicznej